//////

Czym się różni pilot wycieczek od przewodnika?

Bardzo często można spotkać się z tym, że pilot wycieczek pełni także rolę przewodnika. Trzeba jednak pamiętać, że jest to sprzeczne z prawem. Oczywiście w zakresie obowiązków pilota jest również to, by udzielać uczestnikom wyjazdu podstawowych informacji na temat mijanych obiektów, ale nie powinien on oprowadzać po historycznych miastach czy muzeach. Od tego są przewodnicy, którzy doskonale znają historie danego miejsca, są w stanie udzielić informacji o wszelkich detalach architektonicznych i przekazać turystom wiele ciekawostek. Oczywiście usługi takich przewodników są często bardzo drogie, dlatego też wiele biur podróży po prostu z nich rezygnuje wymagając od pilota, by to on przejął rolę przewodnika. Trzeba jednak pamiętać, że robiąc to w miejscach szczególnie nastawionych na przyjmowanie turystów, jak choćby Wenecja czy też polski Kraków, pilot może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, ponieważ oprowadzając grupy turystyczne po danej miejscowości łamie prawo. Często zostaje wtedy zmuszony do zapłacenia wysokiej kary, a czasem także musi liczyć się z odebraniem mu prawa do wykonywania swojego zawodu.

Leave a Reply